Záleží nám na zdraví Vášho dieťaťa

Pediatrická ambulancia v Prešove

Levočská 22

Čo ponúkame

Od narodenia až do 28 rokov

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť deťom od narodenia až po ranú dospelosť. Dlhodobý kontakt s vaším dieťatkom nám zabezpečí ten najlepší prehľad o jeho zdravotnom stave počas celého dospievania.

Vždy pripravení

Diagnostikujeme a liečime široké spektrum ochorení vyskytujúcich sa v detskom veku. Vykonávame vyšetrenie CRP z kvapky krvi, vyšetrenie hladiny cukru z kvapky krvi, odbery biologického materiálu (krv, moč, výtery, stolica) a mnoho ďalšieho podľa potrieb Vášho dieťaťa.

Rozumieť je dôležité

Dbáme na dôkladné vysvetlenie zdravotného stavu naším pacientom a rodičom. Edukácia v rámci prevencie zabezpečí vaším deťom zdravý psychický a fyzický vývoj na ktorom nám záleží.

Komplexná starostlivosť

Vykonávame preventívne prehliadky a povinné pravidelné (aj odporúčané) očkovanie v súlade s platnou legislatívou a platnými odporúčaniami.

O nás

     

KTO SME?

Sme novootvorená ambulancia v Prešove poskytujúca všeobecnú zdravotnú starostlivosť o deti a dorast. Prijímame novorodencov aj staršie deti, u ktorých vykonávame preventívne prehliadky, hodnotíme psychomotorický vývoj. V rámci prevencie a kontroly prenosných ochorení vykonávame povinné pravidelné, ale aj odporúčané nepovinné očkovanie. Diagnostikujeme a liečime tie najčastejšie, ale aj menej časté ochorenia vyskytujúce sa v detskom veku, v prípade potreby v spolupráci s ďalšími odborníkmi. Vykonávame vyšetrenie CRP z kvapky krvi, vyšetrenie hladiny cukru z kvapky krvi, odbery biologického materiálu (krv, moč, výtery, stolica)… Poskytujeme podporu a rady rodičom pri starostlivosti o zdravie ich detí.

 

MUDr. Denisa Semková

je lekárka so špecializáciou v odbore pediatria a s dlhoročnou
praxou na detskom oddelení vrátane intenzívnej starostlivosti.
Je autorkou a spoluautorkou článkov publikovaných
v odborných časopisoch, aktívne sa zúčastňovala
na odborných seminároch a konferenciách
organizovaných Slovenskou pediatrickou spoločnosťou SLS, SLK,
bola aktívnou účastníčkou odborných podujatí v zahraničí,
kde zastupovala odbornú verejnosť riešiacu problematiku ohrozených skupín detí.

 Ordinačné hodiny

Pondelok 7:00 – 14:00
Utorok 7:00 – 14:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:30 – 12:30

Kontaktujte nás

    tel. č.: 051/4584072

email: ambulancia@detskamedicina.sk

Masarykova 25A, Prešov, 08 001